หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ซื้อกระดาษกาวในตัว (KRAFT PAPER) ขนาด 72 มม. x 55 ม. จำนวน 704...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ซื้อกระดาษกาวในตัว (KRAFT PAPER) ขนาด 72 มม. x 55 ม. จำนวน 704 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..