หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะซื้อลิควิด พาราฟิน จำนวน 336 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56)(ข)(2)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อลิควิด พาราฟิน จำนวน 336 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56)(ข)(2)

..เพิ่มเติม..