หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางซื้อขายและต่ออายุอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Creative Cloud For Team จำนวน ๕๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซื้อขายและต่ออายุอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Creative Cloud For Team จำนวน ๕๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..