หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1, 2 และ 3) ในการซื้ออะไหล่ Consumable Parts สายพานมวนบุหรี่ ยี่ห้อ NASTA...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1, 2 และ 3) ในการซื้ออะไหล่ Consumable Parts สายพานมวนบุหรี่ ยี่ห้อ NASTA สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS SE 70, SE 90 และ SE 90E ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..