หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)แบบ รร.1 และ แบบ รร. 2 งานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า Traction Battery 48 V. 560...

แบบ รร.1 และ แบบ รร. 2 งานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า Traction Battery 48 V. 560 Ah/5hr (min) สำหรับใช้กับรถยี่ห้อ KOMATSU รุ่น FB20EX-8 จำนวน 3 ชุด ของกองคลังสินค้า สาขาโรจนะ

..เพิ่มเติม..