หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2,3) ประกวดราคาซื้อ แผ่นยาสูบ จำนวน 172,800 กิโลกรัม (บรรจุหีบละ 200 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2,3) ประกวดราคาซื้อ แผ่นยาสูบ จำนวน 172,800 กิโลกรัม (บรรจุหีบละ 200 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..