หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.b.02/49/65 ลงวันที่ 9 ก.ย.65

ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.b.02/49/65 ลงวันที่ 9 ก.ย.65

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..