หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ Photogravure จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ Photogravure จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

..เพิ่มเติม..