หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย (POS) และระบบ VAT

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย (POS) และระบบ VAT

..เพิ่มเติม..