หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (แบบ รร.1,2 และ 3)ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนก้นกรอง AIGER PRIME MONO LINE...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (แบบ รร.1,2 และ 3)ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนก้นกรอง AIGER PRIME MONO LINE หมายเลข ๗, ๘, ๑๑ และ ๑๒ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 รายการ

..เพิ่มเติม..