หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน 2565 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน 2565 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..