หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 29,700 ม้วน...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 29,700 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก” ถูกล็อก เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2,3 ซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 29,700 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..