หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร6 กันยายน 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชัน “ชาว ยสท. ร่วมกันปราบโกง” นำทีมโดยผู้บริหาร ยสท.

6 กันยายน 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชัน “ชาว ยสท. ร่วมกันปราบโกง” นำทีมโดยผู้บริหาร ยสท.

“ชาว ยสท. ร่วมกันปราบโกง” ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง”
นำทีมปราบโกง โดยผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..