หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด ๕๓.๖ มม. x ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๔,๓๒๐ ม้วน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด ๕๓.๖ มม. x ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๔,๓๒๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..