หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

ยสท. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ 2-3 ณ สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เพื่อสืบสาน ต่อยอด รักษา พระราชปณิธาน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ยสท. นำโดยนายนพดล หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการ เข้าร่วมในพิธีฯ และผู้แทนพนักงาน ยสท. เจ้าหน้าที่ รพ.สวนเบญจกิติฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ และสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ กรุงเทพฯ พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง ถือธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์ บริเวณประตูทางเข้า ยสท. ด้านถนนดวงพิทักษ์ หน้าโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ขบวนเสด็จเคลื่อนผ่าน พนักงาน ยสท. เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง ด้วยความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

..เพิ่มเติม..