หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างบ่อคอนกรีตเก็บน้ำประปา 4 บ่อ ที่อาคาร ร.พ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างบ่อคอนกรีตเก็บน้ำประปา 4 บ่อ ที่อาคาร ร.พ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

..เพิ่มเติม..