หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง กระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม. x ๕,๐๐๐ ม. จำนวน...

ประกาศราคากลาง กระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม. x ๕,๐๐๐ ม. จำนวน ๒๒,๔๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..