หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกกระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ)

กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ)

หมวดหมู่ :

https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2022/07/DOC220722-22072022064510.pdf
กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 29,700 ม้วน
 

..เพิ่มเติม..