หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องเครื่องใช้ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดใช้ไป ปีงบฯ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องเครื่องใช้ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดใช้ไป ปีงบฯ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..