หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 15 คน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 15 คน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..