หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 1 เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจาร์ยหลวงพ่อวิริยังค์ สินธโร

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 1 เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจาร์ยหลวงพ่อวิริยังค์ สินธโร

หมวดหมู่ :

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 1 เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจาร์ยหลวงพ่อวิริยังค์ สินธโร โดยมีผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย คณะศิษยานุศิษย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สาขา 122 โรงงานยาสูบ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา วันที่ 22 ธันวาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..