หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง Cellulose Acetate Tow จำนวน ๓๗๕ Pallets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง Cellulose Acetate Tow จำนวน ๓๗๕ Pallets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..