หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทาสีเคลือบท่อระบบ Cooling Tower และถังสำรองน้ำมัน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทาสีเคลือบท่อระบบ Cooling Tower และถังสำรองน้ำมัน

..เพิ่มเติม..