หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..