หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบที่พัฒนาขึ้นเอง (Tailor Made) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.52)(2)(ข)

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบที่พัฒนาขึ้นเอง (Tailor Made) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.52)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..