หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบที่พัฒนาขึ้นเอง (Tailor Made) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบที่พัฒนาขึ้นเอง (Tailor Made) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..