หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรม (แบบ รร.1,2,3) งานจ้างเหมาทำความสะอาดไซโล จำนวน 56 ยูนิต ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรม (แบบ รร.1,2,3) งานจ้างเหมาทำความสะอาดไซโล จำนวน 56 ยูนิต ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..