หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา จ้างปลูกกัญชาและผลิตสารสกัดจากกัญชา ให้กับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา จ้างปลูกกัญชาและผลิตสารสกัดจากกัญชา ให้กับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ รร.1) (แบบ รร.2) (แบบ รร.3)

..เพิ่มเติม..