หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 882 ตารางเมตร บริเวณชานชาลากองจัดเตรียมวัสดุ อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 882 ตารางเมตร บริเวณชานชาลากองจัดเตรียมวัสดุ อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..