หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ความยาว 8,300 ม. จำนวน...

ประกาศราคากลาง กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ความยาว 8,300 ม. จำนวน 1,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..