หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมประตูไฟฟ้า เปลี่ยนรีมิคสวิทซ์ และแมกเนติกควบคุมมอเตอร์ ประตูด้านหน้า-หลัง ของโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. หลังที่ 1 รหัสสินทรัพย์ 100026469...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมประตูไฟฟ้า เปลี่ยนรีมิคสวิทซ์ และแมกเนติกควบคุมมอเตอร์ ประตูด้านหน้า-หลัง ของโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. หลังที่ 1 รหัสสินทรัพย์ 100026469 และหลังที่ 2 รหัสสินทรัพย์ 100026482 ของสถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมประตูไฟฟ้า เปลี่ยนรีมิคสวิทซ์ และแมกเนติกควบคุมมอเตอร์ ประตูด้านหน้า-หลัง ของโกดังเก็บใบยา ขนาด 1,800 ตรม. หลังที่ 1 รหัสสินทรัพย์ 100026469 และหลังที่ 2 รหัสสินทรัพย์ 100026482 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..