หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ชุดเครื่องมือผ่าตัดจำนวน ๒ ชุด)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ชุดเครื่องมือผ่าตัดจำนวน ๒ ชุด)

..เพิ่มเติม..