หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องคิดเลขติดสติ๊กเกอร์ตามแบบที่กำหนด จำนวน 400 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องคิดเลขติดสติ๊กเกอร์ตามแบบที่กำหนด จำนวน 400 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..