หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขน Polypropylene Film จำนวน 8,640 Rolls โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขน Polypropylene Film จำนวน 8,640 Rolls โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..