หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

..เพิ่มเติม..