หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขนย้ายกล่องใบยา และวัตถุดิบอื่นๆ ที่คลังพัสดุ ยสท.อยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขนย้ายกล่องใบยา และวัตถุดิบอื่นๆ ที่คลังพัสดุ ยสท.อยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1)(ข)

..เพิ่มเติม..