หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องป้อนรางก้นกรอง MAGOMAT-80 No.5,8 จำนวน 2 เครื่อง ของกองผลิตก้นกรอง ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องป้อนรางก้นกรอง MAGOMAT-80 No.5,8 จำนวน 2 เครื่อง ของกองผลิตก้นกรอง ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา

https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ddddd-5.pdfddddd

..เพิ่มเติม..