หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 118,800 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ฝจพ.b.02/01/65

ประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 118,800 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ฝจพ.b.02/01/65

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..