หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..