หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่(Modern Trade) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่(Modern Trade) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่ :

ด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่(Modern Trade)  ก่อนแต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่(Modern Trade)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
เอกสารรายละเอียด (PDF)
แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นร้านค้าทดลองยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่(Modern Trade) (PDF
ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจำหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)

..เพิ่มเติม..