หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

การยาสูบแห่งประเทศไทย วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

หมวดหมู่ :

นางนารีรัตน์ มณีวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..