หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบ Robot Kuka Divider พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบ Robot Kuka Divider พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..