หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะงานจ้างโครงการ Line Offical Account สำหรับติดต่อประชาสัมพันธ์กับร้านขายส่งช่วงยาสูบ และร้านขายปลีกยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ม.56)(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างโครงการ Line Offical Account สำหรับติดต่อประชาสัมพันธ์กับร้านขายส่งช่วงยาสูบ และร้านขายปลีกยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..