หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาทำความสะอาดท่อระบายไอเสียเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน จำนวน 2 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาทำความสะอาดท่อระบายไอเสียเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน จำนวน 2 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..