หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมระบบไฟรายทางส่องสว่างตามถนนที่ติดกับเสาไฟฟ้า ของสถานีใบยาหนองยาวสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมระบบไฟรายทางส่องสว่างตามถนนที่ติดกับเสาไฟฟ้า ของสถานีใบยาหนองยาวสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมระบบไฟรายทางส่องสว่างตามถนนที่ติดกับเสาไฟฟ้า ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..