หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ย. 2564 ถึงเดือน พ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองจัดหาในประเทศ(64107259727)

การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ย. 2564 ถึงเดือน พ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองจัดหาในประเทศ(64107259727)

..เพิ่มเติม..