หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

ยสท. ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

หมวดหมู่ :

นายสมนึก กษิรักษา รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต พร้อมด้วย นายบรรยง กันจุไร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ร่วมแสดงความยินดี นางสาวกุลยา ตันติเตมิท เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ ห้องอธิบดีกรมบัญชีกลาง ชั้น 3 อาคารกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..