หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 64,878 ล้านบีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 64,878 ล้านบีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..