หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในตู้ควบคุมเครื่องจักร (Control) จำนวน 14 ชุด ที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในตู้ควบคุมเครื่องจักร (Control) จำนวน 14 ชุด ที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..