หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน WET SCRUBBER ที่การยาสูบแห่งแระเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน WET SCRUBBER ที่การยาสูบแห่งแระเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..